Specialistkompetenser och certifikat

Bild alla bilar2.jpg

Specialistkompetenser och certifikat

-          Rörmontörer med certifikat

-          Säker vatten certifikat

-          Svetslicens för gas

-          Svetslicens för MMA

-          Svetslicens för Tig

-          Lödlicens för skyddsgaslödning

-          SWEDAC ackreditering för provtryckning med gas

-          Licens för lödning av medicinska gaser

-          Kvalitetssystem enligt ISO 9000

-          ID06

-          BAS-U och BAS-P

-          Certifikat för Heta arbeten, brandskydd

-          Orbitalsvets